Moet ik een beugel?

Het eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek wordt naar uw klacht of wens geluisterd en wordt de stand van het gebit, de kaken en de vorm van het gezicht beoordeeld. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt gekeken of een orthodontische behandeling mogelijk is of dat andere oplossingen wellicht beter zijn. Daarbij bespreken we in hoofdlijnen de mogelijkheden van een orthodontische behandeling met u. Een behandeling is zinvol als de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het advies van de tandarts voor orthodontie kan dus ook zijn dat het niet zinvol is een behandeling uit te voeren, of dit later nog eens te bekijken.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we met elkaar:

  • de voor- en nadelen van al dan niet behandelen
  • geven wij aan of er eventueel risico's zijn
  • maken we een voorstel voor een (voorlopig) plan en
  • doen we een lange termijn voorspelling

Wanneer er tijdens dit gesprek besloten wordt dat een behandeling zinvol is wordt een vervolg afspraak gemaakt voor een uitgebreid onderzoek. Soms adviseert de tandarts voor orthodontie de beslissing over een behandeling nog even uit te stellen en de situatie later nog eens te beoordelen.

Om een afspraak te maken voor het eerste consult, kunt u bellen met de praktijk of klikken op "Inschrijven".  U wordt dan door ons gebeld om een afspraak te maken.